Pressoptimering

En pressoptimering innebär pressen trimmas in utan någon hårdvaruförändring. Syftet är att få pressen att gå mjukt utan tryckpikar i systemet samt med snabba och optimerade rörelser.

En hydraulisk specialist och en automationsspecialist analyserar pressen samt gör omedelbara förändringar i framför allt plc-programmet för att få till en optimal presscykel. I optimeringen ingår också en rapport där statusen på pressen med exempelvis tryckkurvur före och efter optimeringen visas samt förslag på ytterligare förbättringsåtgärder genom uppgradering av hydraul- och styrsystemens hårdvara ges.