Pressoptimering

En pressoptimering innebär pressen trimmas in utan någon hårdvaruförändring. Syftet är att få pressen att gå mjukt utan tryck-peakar i systemet samt med snabba och optimerade rörelser.

Hur vi arbetar

En hydraulisk specialist och en automationsspecialist analyserar pressen samt gör omedelbara förändringar i framförallt plc-programmet för att få till en optimal presscykel. I optimeringen ingår också en rapport där statusen på pressen med exempelvis tryckkurvor före och efter optimeringen visas samt förslag på ytterligare förbättringsåtgärder genom uppgradering av hydraul- och styrsystemens hårdvara ges.

Räkneexempel

En extruderingspress har vid vår ankomst en laddningscykel (dead-cycle) på 19 sekunder. Vid en normal pressoptimering lägger vi cirka fyra dagar på plats. När vi är klara har vi sänkt dead-cykeln till 18 sekunder.

Förutsättningarna är

  • Produktion 24 h/dygn, 220 dagar/år
  • Presshastighet 7 mm/s, götlängd 735 mm ger en presstid på 105 s (i genomsnitt)
  • På årsbasis ger det följande resultat:

  • Extra presscykler: 1246
  • Extra produktionstid: 43 h
  • Extra produktion: 80 ton (64 kg/göt)
  • Sammanfattning

    Optimering av en extruderingspress är väldigt snabbt återbetald genom både ökad produktion och minskat slitage. Fråga oss på en offert! Vi reser till kunder över hela Europa.