Styrsystem

HAX Technologies AB konstruerar, producerar, installerar och optimerar styrsystem till hydraulpressar och presslinjer.

Ett korrekt konstruerat styrsystem med ett välprogrammerat plc-program är väldigt viktigt för att kunna uppnå snabba, precisa men ändå mjuka rörelser i en hydraulpress. Vidare ska gränssnittet mot operatörer och underhållspersonal vara lättförståeligt och samtidigt ge stora möjligheter till styrning av funktioner, övervakning och återkoppling.

Eftersom vi har all erforderlig kompetens inom hydraulik och automation anpassas och optimeras såväl styr- som hydraulsystemet till att fungera som en enhet efter färdig installation.