Styrsystem

HAX Technologies AB konstruerar, producerar, installerar och optimerar styrsystem till hydraulpressar och presslinjer.

Konstruktion

Vi designar och konstruerar styrsystem till både nya och gamla maskiner. För att rita elschema använder vi EPLAN P8 och vi har lång erfarenhet av att ta fram specialanpassade styrsystem till olika typer av maskiner med både hydraulik, pneumatik såväl som servo och frekvensomriktardrifter.

Ett korrekt konstruerat styrsystem med ett välprogrammerat plc-program är väldigt viktigt för att kunna uppnå snabba, precisa men ändå mjuka rörelser i en hydraulpress. Vidare ska gränssnittet mot operatörer och underhållspersonal vara lättförståeligt och samtidigt ge stora möjligheter till styrning av funktioner, övervakning och återkoppling.

Samverkan

Eftersom vi har all erforderlig kompetens inom hydraulik och automation anpassas och optimeras såväl styr- som hydraulsystemet till att fungera som en enhet efter färdig installation.

Optimering

Vi optimerar befintliga styrsystem, både de med moderna PLC-styrningar och lite äldre som är helt eller delvis relästyrda. Vår specialitet är optimering av extruderingspressar för aluminium.

Modernisering

Styrsystemen utvecklas snabbt och blir oftast omoderna och svåra att underhålla långt före maskinen har tjänat ut. När det gäller aluminiumpressar är det inte ovanligt att styrsystemet byts både två och tre gånger under pressens livstid. De största problemen med äldre styrsystem är oftast tillgången på reservdelar och kompetens. Så, varför ska man då byta ut ett fungerande styrsystem bara för att det är några år gammalt? Finns det god tillgång på reservdelar och personal som är vana vid att hantera systemet och vet vad som ska göras när något strular. Då kanske det inte behövs. Men har delarna slutat tillverkas, det egna lagret är tomt och man måste förlita sig på begagnatmarknaden i händelse av haveri. Eller den speciella programmeringskabeln som behövs ligger kvarglömd i ett elskåp någonstans i anläggningen och i datorn med Windows XP som är den enda datorn som har rätt programvara för att koppla upp sig har batteriet klappat ihop sedan länge. Då kanske det är hög tid att ta fram en plan för modernisering.

Kunderna har idag krav på korta ledtider och små lager. Då har man inte råd att stå still med maskinen för ett akut byte av styrsystemsdelar. Tvärt om – en bra koll på styrsystemet är en förutsättning för hög tillgänglighet över tid!

Låt oss ta en titt på ditt styrsystem så kan vi gemensamt arbeta fram en plan för en modernisering.

Migrering

Vi arbetar med de vanligaste styrsystemen på marknaden, Siemens och Allen-Bradley. Både Allen-Bradley och Siemens har lösningar för konvertering av exempelvis PLC5 till ControlLogix, SLC till CompactLogix eller Siemens S5 till S7-1500. Båda varianterna har vi använt för att göra en modernisering med minimal stopptid i maskinen och liten arbetsinsats för omkoppling av signaler.

Migrering Siemens S5 till S7-1500
Migrering SLC till CompactLogix

Fältbussar

När man gör en modernisering passar man oftast på att även uppgradera fältbussen. För att utnyttja ett modernt styrsystem till fullo krävs snabba responstider och hög överföringskapacitet. För Siemens rekommenderar vi en övergång från Profibus till Profinet och för Allen-Bradley-system rekommenderar vi en utfasning av de äldre ControlNet och DeviceNet till Ethernet/IP. Även DH+ och RIO är gamla busstyper som har tjänat ut sin roll.

HAX Technologies AB är registrerad systemintegratör på brons-nivå för Rockwell automation. Det betyder att vi har erkänt hög nivå av kompentens när det gäller Allen-Bradley styrsystem.

Rockwell Systemintegratör Brons