Energioptimering

I ett hydraulsystem finns det många delar som kan vara potentiella energitjuvar. Men vi kan hjälpa till att hitta dessa och ta fram rätt lösning för att minimera energianvändningen och optimera effektiviteten. Med dagens höga energipriser och miljökrav kan den här typen av investeringar vara återbetalda på mycket kort tid.

Pumpar

Det finns många olika typer av hydraulpumpar och alla har sina för- och nackdelar. En kolvpump med variabelt deplacement är till exempel väldigt vanlig i pressapplikationer. Den är är relativt effektiv och är bra på att reglera flödet och på så vis positionera olika rörelser. Men pumpen är som mest effektiv vi höga deplacement (utvinkling). Så i ett system med flera pumpar kan det spara energi att låta färre pumpar arbeta på ett högre deplacement istället för att låta alla pumpar arbeta parallellt.

Ackumulatorer

Ackumulatorer används på olika sätt i hydraulsystem. Genom att ersätta flera större motorer med en lite mindre som får driva en pump som under längre tid laddar upp en ackumulator kan man minska den installerade effekten betydligt. Rätt inställda kan ackumulatorsystem tillföra hög prestanda till hydraulfunktionerna. Men fel inställda kan dessa system vara stora energibovar.

Frekvensstyrning

Ett sätt att se till att pumparna arbetar med optimal effektivitet är att varvtalsstyra elmotorn med en frekvensomriktare. Genom rätt styrning i PLC:n ser man till att pumpens deplacement och motorns varvtal samarbetar för optimal effektivitet och prestanda. Vi har installerat frekvensomformare till motorer på upp till 250 kW till hydraulsystem för extruderingspressar och vi hjälper gärna till med beräkningar på potentiell energibesparing. Ytterligare en fördel med att frekvensstyra pumpmotorerna är att det är möjligt att höja varvtalet och på så vis möjligen sänka dead-cykeln på pressen. Där det är möjligt blir återbetalningstiden ännu kortare.

Frekvensomformare till en 35 MN extruderingspress
200 kW Frekvensomformare med Rittal LCP vattenkylning