Om HAX

HAX Technologies AB är den naturliga partnern för varje företag som strävar efter att öka prestandan och produktiviteten hos sina hydraulpressar.

Stor erfarenhet inom områdena hydraulik och automation kombinerat med processkunnande har givit oss unika möjligheter att konstruera, producera, installera och underhålla hydraul- och styrsystem till hydraulpressar.