Maskinsäkerhet

HAX Technologies erbjuder säkerhetssystem för extruderingspressar och presslinjer. Systemen innefattar lösningar för hydraulik, styrsystem och mekaniska justeringar för att öka maskinsäkerheten och undvika personskador.

Första steget för att designa ett säkerhetssystem är att genomföra en riskanalys för att identifiera och utvärdera riskerna som finns. Lösningarna måste därefter anpassas efter den identifierade risken baserad på allvarlighet, exponering och möjlighet att undvika risken. Rätt risknivå (Performance Level) tas fram och lösningen valideras för att motsvara kraven. Tekniska lösningar kan till exempel innefatta säkerhetsventiler med dubblering och övervakning, säkra styrsystem och ljusbommar.

På HAX har vi medarbetare som är certifierade maskinsäkerhetsexperter med certifikat från Rise med lång erfarenhet av att designa och upprätta säkra maskinstyrsystem.