Hydraulsystem

HAX Technologies AB konstruerar, producerar, installerar, underhåller och optimerar hydraulsystem till hydraulpressar. Hydraulsystemen är kompletta med pumpstation, ventilblock, ventiler, rördragning, tank etc.

Ett hydraulsystem till en hydraulpress ställer krav som man inte hittar inom många andra områden. Ofta handlar det om kapacitet för stora oljeflöden samtidigt som det måste finnas funktioner för att styra pressens rörelser mycket precist, snabbt och samtidigt mjukt utan tryckpikar och mekaniska påfrestningar.

HAX Technologies AB uppgraderar delar av befintliga system liksom bygger kompletta, nya system skräddarsydda efter kundens och pressens specifika behov och karakteristik.