Hydraulsystem

HAX Technologies AB konstruerar, producerar, installerar, underhåller och optimerar hydraulsystem till hydraulpressar. Hydraulsystemen är kompletta med pumpstation, ventilblock, ventiler, rördragning, tank etc.

Höga krav

Ett hydraulsystem till en hydraulpress ställer krav som man inte hittar inom många andra områden. Ofta handlar det om kapacitet för stora oljeflöden samtidigt som det måste finnas funktioner för att styra pressens rörelser mycket precist, snabbt och samtidigt mjukt utan tryckpikar och mekaniska påfrestningar.

Nya system och modernisering

HAX Technologies AB uppgraderar delar av befintliga system liksom bygger kompletta, nya system skräddarsydda efter kundens och pressens specifika behov och karakteristik. Oavsett om hydraulsystemet behöver moderniseras för att öka tillgängligheten eller för att höja prestandan har vi lösningar för din applikation!

Styrtryck

Många äldre system är byggda med internt styrtryck, eller pilottryck, till ventiler och logikelement. Detta gör ofta att systemet beter sig olika och oförutsägbart. För att förbättra prestandan och tillförlitligheten är en vanlig förbättring vi gör att bygga in externt styrtryck. På så vis säkerställs att ventiler och logikelement ställer om i rätt tid och lika vi varje cykel.

Cykeltidsoptimering

För att köra en press så snabbt som möjligt gäller det att ha koll på oljehastigheter och tryckfall i alla delar av systemet. Ibland behöver man byta ventiler, ventilblock eller rör för att det ska fungera. När det kommer till extruderingspressar för aluminium har vi svårslagen erfarenhet och hjälper gärna till med beräkningar och åtgärdsförslag. Där det behövs tar vi fram rätt adaptrar och specialbyggda ventilblock som passar i befintliga montage, fast med nya funktioner inbyggda.

Rörbockning

I vår egen verkstad har vi kapacitet att bocka hydraulrör för högtryck upp till 150 mm diameter och svarva anslutningar enligt GS-Hydro svetsfria system (GS-HP Retain Ring™ System). Allt för optimal precision och hållbarhet.